13 okt. 2012

Van 'Veilig Incidenten Melden' naar 'Incidenten Melden & Maatregelen Nemen'

Als verpleegkundige ben je geneigd te veronderstellen dat zich herhalend gedrag van een patiënt na verloop van tijd genoegzaam bekend is. Je beperkt je daarom tot een rapportage zo nu en dan. Behandelaren klagen vervolgens dat bepaald gedrag niet vaak genoeg werd gerapporteerd en dat ze daarom het incident niet konden zien aankomen.

Waar we naar toe moeten is een systeem van meldingen dat snel is en tot maatregelen leidt.

Dit kan door het meldingensysteem te integreren in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en daarbij de genomen maatregel direct te koppelen aan de melding. Dit zal bovendien verdoezeling of verfraaiing van de agressiecijfers onmogelijk maken.

Huidige systemen zoals Melding Incidenten Patiënten (MIP) en Veilig Incidenten Melden (VIM) zullen moeten migreren naar een systeem dat een naam waardig is als 'Incidenten Melden & Maatregelen Nemen' ('M&M'). Door een meer eenvoudige wijze van melden plus de directe koppeling met genomen maatregelen zal er vaker gemeld worden, ook de minder ernstige incidenten.

Bij een geïntegreerd M&M/EPD kan bij een verpleegkundige rapportage eenvoudig gevinkt worden of deze rapportage een incident bevat waar iets mee gebeuren moet. Tevens kan de relevante passage worden gehighlight en een nadere aanduiding worden gekozen van aard en ernst.

In het multidisciplinair ochtendrapport worden de gevinkte rapportages van de vorige dag getoond en bepaald wie, welke vervolgactie zal ondernemen om herhaling te voorkomen. Dit wordt direct bij de betreffende rapportage in het EPD genoteerd en later geëvalueerd.

Het systeem zal een historisch overzicht van gevinkte rapportages per patiënt moeten kunnen tonen, zodat alle teamleden en betrokkenen de reeks van incidenten van de betreffende patiënt en de genomen maatregelen, direct kunnen terugvolgen in de tijd.

Per afdeling produceert het systeem een periodiek resumé, zichtbaar voor alle teamleden en het management.

Op 1 januari genereert de voorzitter van de raad van bestuur met 1 klik een tabel met de totaalaantallen incidenten en genomen maatregelen binnen de instelling, gerubriceerd op aard en ernst, ter publicatie in het jaarverslag. Een transparant en gelukkig nieuwjaar voor iedereen!