22 okt 2012

Veiligheid kost geld, onveiligheid nog meer

Het is niet precies te zeggen wat agressie in de GGZ op dit moment kost en ook niet wat de kosten zijn van een effectieve aanpak. Toch willen we wat kosten op een rij zetten. We willen echter benadrukken dat onveiligheid het welzijn van alle betrokkenen en de kwaliteit van zorg ernstig aantast. Een effectieve aanpak mag nooit alleen het gevolg van een rekensom zijn.

Wat cijfers
 • 7 Van de 10 verpleegkundigen had afgelopen jaar te maken met verbale agressie
 • 4 Van de 10 verpleegkundigen had te maken met fysieke agressie
 • Na een fysiek incident heeft 26% psychische klachten en 38% fysiek letsel
 • Na een fysiek incident verzuimt 25% een dag of langer en 0,7% langer dan een jaar
 • Verpleegkundigen verlaten na gemiddeld 7 jaar het vak.
Kosten agressie
 • Ziekteverzuim: ongeveer € 100 per dag
 • Opleiden nieuwe verpleegkundige: ongeveer € 40.000
 • Stagnerend herstel patiënt: ongeveer € 250 per dag
Kosten van effectieve aanpak
 • Regelen zeggenschap verpleegkundigen bij plaatsing van onveilige patiënten: nihil
 • Vastleggen openbaarheid van incidenten: nihil
 • Minister Schippers heeft in antwoord op Kamervragen gesteld dat er geen tekort is aan passende plaatsen voor patiënten met agressieproblematiek. Het kan blijken dat er toch aanpassing van het zorgaanbod nodig is wanneer verpleegkundigen zeggenschap krijgen over plaatsing omdat verborgen zorgvraag dan aan het licht komt. We pleiten ervoor om financiering niet alleen bij VWS te zoeken maar ook bij Justitie omdat agressie en overlast in de publieke ruimte worden tegengegaan door juiste plaatsing.
  Zie ook Weerlegd: Zeggenschap veroorzaakt een pool van patiënten die nergens heen kunnen